Önümlerimiz

Esasy önümler

ESP izolýatory, 72 ~ 120kV naprýa .eniýe diapazonynyň esasy önümidir, içi boş izolýator, pyçak izolýatory, wol izolýatory, gaty ýadro post izolýatory, baglanyşyk izolýatory, keramiki izolýasiýa plastinkasy we üç ýüzden gowrak görnüşli çybyk çybykdan ybarat saýlamak üçin ululygy.
Hyzmatdaky iş temperaturasyna görä, dürli materially izolýatorlary aşakdaky ýaly saýlap bolýar:
● In Engineeringenerçilik plastmassa çüýşesi, ≤200 ℃
● Güýçli keramiki izolýator, ≤250 ℃
● Temperatura çydamlylygy we ýokary güýçli keramiki izolýator, ≤350 ℃
● Kwars goldaw izolýatory, ≤500 ℃
● 95 Keramiki izolýator (95% alýumina esasly), ≤600 ℃
Koprak oka

 • biz hakda

Biz hakda

Pekiniň 170 km demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Hebei Aiwei imp & exp Co., Ltd., tozan aýyrmak ulgamy (elektrostatiki çökdüriji (ESP diýlip atlandyrylýar) we pnewmatik tozan konweýerini goşmak bilen) we izolýator üçin dürli izolýatorlary we könelme turbalaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. volokary woltly elektrik podstansiýalarynda ulanylýan elektrik enjamlary.
ESP izolýatory üçin dört pudak standartyna täzeden garamagy amala aşyrdyk.

Biziň artykmaçlygymyz

aýak yzymyz

Önümlerimiz Europeewropanyň, Amerikanyň we Aziýanyň 60-dan gowrak ýurdunda satylýar we köp müşderiniň göwnünden turýar we öwülýär.Indiki, ýokary hilli hyzmat we ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen müşderilerimiziň hersine ynanarys.

index_advantage_01

Biziň artykmaçlygymyz

ýolbaşçylary

Partiýanyň dogry ýolbaşçylygynda kärhanalarymyz 30 ýyldan gowrak göwrümli we tehnologiki güýji uly bolan adaty raýat farforyndan senagat farforyna öwrüldi.

index_advantage_01

Biziň artykmaçlygymyz

innoasiýa

95 farfor, soňky ýyllarda kompaniýamyz tarapyndan çykarylan täze önüm.Alokary alýumin farfor bilen deňeşdirilende, has ýokary temperatura garşylygy we ýokary basyşa garşylygy bar.

index_advantage_01

Biziň artykmaçlygymyz

önümleri

Takyk NUMERICAL dolandyryş enjamlarynyň kömegi bilen izolýatorlarymyz önüm öndürmekde we gaýtadan işlemekde gowy önüm spesifikasiýalaryna we mehaniki aýratynlyklaryna eýe, esasanam 95 farforly aýna tehnologiýasy Hytaýda öňdebaryjydyr.

index_advantage_01
 • dünýä bazary (1)
 • dünýä bazary (2)
 • dünýä bazary (3)
 • dünýä bazary (5)
 • dünýä bazary (4)
 • dünýä bazary (7)
 • dünýä bazary (6)
 • dünýä bazary (8)
 • dünýä bazary (10)
 • dünýä bazary (11)
 • dünýä bazary (9)